ข้อเสียน้ำบาดาล

เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกับ “น้ำบาดาล” มาก่อน น้ำบาดาลมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะพื้นทีที่อยู่ห่างไกลทรัพยากรน้ำ หรือพื้นที่แห้งแล้ง การขุดเจาะน้ำบาดาลจากใต้ดินขึ้นมา ช่วยตอบสนองความต้องการใช้น้ำได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภคก็ตาม อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าน้ำบาดาลมีประโยชน์หลายด้าน แต่วันนี้ MITTWATER จะมาพูดถึง ข้อเสียน้ำบาดาล เพราะถึงแม้ว่าน้ำบาดาลจะมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียเลย ไปดูกันว่าน้ำบาดาล มีข้อเสียอย่างไร

ข้อเสียน้ำบาดาลมีอะไรบ้าง

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 1 : สนิมเหล็ก

ปัญหาสนิมเหล็กมักพบบ่อยในน้ำบาดาล ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ไม่มีความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ที่นำไปใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค หากมีสนิมเหล็กสูงจะทำให้น้ำมีความกระด้าง และจะไม่สามารถบริโภคน้ำบาดาลได้เลย

ดังนั้นก่อนนำน้ำบาดาลไปใช้ต้องมีการกำจัดสนิมเหล็กก่อน เช่น การกรองสารละลายเหล็กด้วยทรายกรอง หรือการนำน้ำมาตกตะกอนด้วยการเติมอากาศ ถ้าต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกรองน้ำบาดาล สามารถคลิกอ่านได้เลยที่บทความด้านล่างค่ะ มีเขียนข้อมูลบอกเอาไว้แล้ว 👇

อ่านเพิ่มเติม : 7 วิธีกรองน้ำบาดาล กำจัดหินปูน สนิมเหล็ก สิ่งเจือปน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 2 : การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล หรือสารเคมี

หากในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับการขุดเจาะน้ำบาดาล มีการเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ ตลอดจนบ่อขยะ หรือมีการใช้ยาฆ่าศัตรูพืช อาจทำให้น้ำบาดาลมีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลหรือปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษ เนื่องจากสิ่งปฏิกูล หรือสารเคมีจะมีการซึมผ่านลงไปในชั้นใต้ดิน โดยเฉพาะชั้นหินอุ้มน้ำไม่มีขอบเขต จึงทำให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำบาดาลนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม : 10 ปัญหาที่เจอก่อนการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 3 : มีค่าฟลูออไรต์เกินค่ามาตรฐาน

หากน้ำบาดาลมีฟลูออไรต์เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบทั้งในภาครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตร โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายแก่วัตถุดิบ  และทำให้กระบวนการผลิตสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ คุณภาพของสินค้าก็แย่ลง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร ฉะนั้นแล้วก่อนการนำน้ำบาดาลไปใช้ จึงจำเป็นจะต้องมีการบำบัดน้ำบาดาลด้วยการทำระบบกรองน้ำบาดาลเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

สอบถามข้อมูลการทำระบบน้ำบาดาลได้ฟรี !

บริการติดตั้ง รับทำระบบกรองน้ำบาดาลแบบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรง

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 4 : การผสมของหินปู

การผสมของหินปูนในน้ำบาดาล ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้น้ำบาดาลมีความกระด้าง หากนำไปใช้งานโดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการบำบัด อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 5 : การกัดกร่อน

เนื่องจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดการไหลของน้ำที่รวดเร็วมากกว่าเดิม ส่งผลให้น้ำตะกอนพัดไปอย่างรวดเร็ว จนอาจทำให้บริเวณชั้นหินเกิดการผุกร่อนหรือกัดกร่อนได้ ส่งผลให้เกิดการยุบตัวของดินตามทิศทางการไหลของน้ำ หรือที่เรียกว่าทางน้ำใต้ดินนั่นเอง

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 6 : น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น

บางครั้งน้ำบาดาลอาจมีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นที่ได้พึงประสงค์ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยอาจมีการปนเปื้อนของดิน หิน กรวดหรือโคลน อย่างไรก็ตามปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำโดยใช้เครื่องกรองน้ำบาดาลที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากล หากต้องการทราบวิธีแก้การปัญหาน้ำบาดาลมีกลิ่นเพิ่มเติม คลิกอ่านได้ที่บทความด้านล่างได้เลยค่ะ 👇

อ่านเพิ่มเติม : น้ำบาดาลมีกลิ่นโคลน สนิม แก้ยังไง ทำอย่างไรให้ไม่มีกลิ่น

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 7 : มีต้นทุนสูงในการขุดเจาะ

การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภคหรือบริโภค แน่นอนว่าย่อมมีต้นทุนที่สูงในระยะแรก แต่สามารถคืนทุนได้ในระยะยาว เพราะช่วยประหยัดค่าน้ำในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังทำให้พื้นที่ห่างไกลจากทรัพยากรน้ำ หรือน้ำประปาเข้าไปไม่ถึงได้มีโอกาสใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค ได้อีกด้วย

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 8 : มีต้นทุนสูงในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล

การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้จำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบาดาลที่มีความใสสะอาด ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อน เพราะหากน้ำบาดาลไม่สะอาด เมื่อใช้อุปโภคหรือบริโภคแล้วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย แต่การติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลอาจมีต้นทุนสูง และถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนสูงในระยะแรก แต่ก็สามารถคืนทุนได้ในระยะยาวอย่างแน่นอน อีกทั้งยังทำให้ได้น้ำบาดาลที่มีความใสสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายด้วย

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ข้อเสียของน้ำบาดาล โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาน้ำบาดาล คือ การปนเปื้อนของสารเคมี สิ่งปฏิกูล ซากพืช ซากสัตว์ หรือแร่ธาตุที่เป็นพิษ อย่างเช่น สนิมเหล็ก รวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ นานาปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล เพื่อให้ได้ใช้น้ำบาดาลที่มีความใสสะอาด ปลอดภัย ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายของผู้ใช้น้ำ แต่ก็ต้องติดตั้งระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานเท่านั้น

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าควรทำระบบกรองน้ำบาดาลแบบไหนดี เลือกติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลแบบไหนดีถึงจะเหมาะกับพื้นที่ของท่าน ก็สามารถคลิกสอบถามข้อมูลกับทางทีมงาน MITTWATER ได้เลยโดยตรง เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำระบบน้ำแบบครบวงจร เช่น ทำระบบน้ำประปา ระบบน้ำอุตสาหกรรมในโรงงาน ฯลฯ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง และมีประสบการณ์โดยตรงค่ะ 😊  

สอบถามข้อมูลการทำระบบน้ำบาดาลได้ฟรี !

บริการติดตั้ง รับทำระบบกรองน้ำบาดาลแบบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรง

————————
ติดต่อ Mittwater ได้ที่นี่
โทร : 095-909-5097 (คุณอดิศักดิ์)
Line : @mitrwater
ติดต่อช่องทางอื่นๆ : www.mittwater.com/contact