091-747-1444 mitwater.md@gmail.com

ระบบน้ำประปา MITTWATER

บริการรับติดตั้ง ออกแบบ ระบบน้ำประปา ระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดิน ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บาดาล การทำน้ำประประปาทุกระบบ ทุกขั้นตอนกระบวนการจัดทำโดยทีมงาน และวิศวกรเฉพาะทางที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี 

บริการรับติดตั้ง ออกแบบ ระบบน้ำประปา ระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดิน ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บาดาล การทำน้ำประประปาทุกระบบ ทุกขั้นตอนกระบวนการจัดทำโดยทีมงาน และวิศวกรเฉพาะทางที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี

ระบบน้ำประปา Mitt Water ดีกว่าอย่างไร

มีโรงงานผลิตเอง

เรามีโรงงานสำหรับประกอบเครื่องกรองน้ำ และผลิตถังกรองน้ำ ทำให้เข้าถึงโรงงานได้โดยตรง รับรองว่าคุ้มค่ากว่าเพราะไม่ผ่านตัวแทน ! ทำให้ลดต้นทุนการติดตั้งได้

ออกแบบโดยวิศวกร

ระบบน้ำอุตสาหกรรม ระบบน้ำประปา รวมถึงระบบน้ำต่าง ๆ ถูกออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำโดยเฉพาะกว่า 15 ปี !

ฟรี ! ค่าออกแบบระบบน้ำ

บริการสำรวจหน้างานก่อนการติดตั้งระบบน้ำประปาพร้อมกับออกแบบระบบน้ำให้ฟรี ! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ช่วยลดต้นทุนทางการติดตั้งได้เป็นอย่างดี

ระบบน้ำประปา

ระบบการผลิตน้ำประปา ถือว่าเป็นระบบน้ำที่มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับหมู่บ้าน งานการเกษตร หรือธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก ๆ เพราะว่า ระบบน้ำประปา ส่วนใหญ่นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปา เพื่อเอาไว้ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนที่จะนำระบบน้ำประปาเหล่านั้นไปใช้งาน

ระบบผลิตน้ำประปา นั้นมีมากมายหลายแบบ แต่ที่ได้รับความนิยมก็จะเป็น ระบบการผลิตน้ำประปาผิวดิน มักนิยมใช้งานการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ระบบผลิตน้ำประปานั้นจะเป็นการทำระบบน้ำประปาแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การกรองระบบน้ำประปา บำบัดสภาพน้ำประปารวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพของระบบน้ำประปา ก่อนที่จะนำระบบน้ำประปาที่ผ่านการตรวจเช็คคุณภาพแล้วไปใช้งานต่อไป

การผลิตน้ำประปา

การผลิตน้ำประปา

ผู้ที่ใช้บริการ ระบบผลิตน้ำประปา จากทาง Mittwater  สามารถมั่นใจได้เลยว่าระบบ การผลิตน้ำประปา ของเรานั้นจะได้มาตรฐานอย่างแน่นอน การทำน้ำประปา หรือผลิตน้ำประปาทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำประปาผิวดิน การผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน การผลิตน้ำประปาบาดาล ก็จะถูกออกแบบระบบน้ำประปา ติดตั้งโดยทีมงาน ควบคุมโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำประปาโดยเฉพาะ !

Z

ระบบน้ำประปา ที่ผลิตจากเราได้รับการรองรับมาตรฐานจากกรมทรัพยากรน้ำ สามารถมั่นใจในคุณภาพการผลิตระบบน้ำประปาได้เลย

Z

ก่อนที่จะทำการออกแบบ ติดตั้งระบบน้ำประปา สามารถปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตนํ้าประปา ได้ฟรี ! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม !

การผลิตน้ำประปา
กระบวนการผลิตน้ำประปา

กระบวนการผลิตน้ำประปา

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำประปาใช้เอง หรือผลิตน้ำประปาไว้ใช้ในอุตสาหกรรม มั่นใจได้เลยว่าทุกขั้นตอน กระบวนการผลิตน้ำประปา การออกแบบระบบประปา กรรมวิธีการผลิตน้ำประปา นั้นจะถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลของกระบวนการผลิตน้ำ !

ระบบผลิตน้ำประปาจากทางเรา หลัก ๆ แล้วจะออกแบบระบบเป็นแบบ RO (Reverse Osmosis) นอกจากนี้ยังรับทำ ระบบน้ำประปา รูปแบบอื่น ๆ เช่น กระบวนการผลิตระบบนํ้าประปา ผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล สำหรับใช้ในหมู่บ้านหรือเพื่องานการเกษตร ฯลฯ

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

ระบบน้ำประปา จากทางมิตรวอเตอร์ จะมี ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลแน่นอน 100% ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิตน้ำประปาผิวดิน ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ จะถูกควบคุมโดยทีมวศวกรเฉพาะทาง และจัดทำระบบผลิตน้ำประปาโดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำมากกว่า 15 ปี

รับประกันเลยว่า ระบบผลิตน้ำประปา จะถูกต้องตามหลัก และมีคุณภาพ นอกจากนี้ระบบน้ำประปายังสะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งานชัวร์ !

สามารถอ่านขั้นตอนวิธีการผลิตน้ำประปาได้เลยที่นี่ >>>

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

ออกแบบระบบผลิตน้ำประปา

มิตรวอเตอร์ เรามีบริการทำระบบน้ำประปาแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา ด้วยกระบวนการออกแบบระบบประปาที่มีความพิเศษมากที่สุด !

ออกแบบระบบน้ำประปา ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ในราคาที่คุ้มค่า ทุกขั้นตอนควบคุมโดยทีมวิศวกรทางด้านระบบน้ำประปาเฉพาะทาง พร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรี ! ก่อนการทำ ระบบน้ำประปา

การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา

บริการทำระบบน้ำประปาแบบครบวงจร

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

ระบบน้ำประปาบาดาล

ระบบน้ำประปาผิวดิน

ติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรี !

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบน้ำประปา แบบผิวดิน บาดาล สำหรับใช้ภายในชุมชน หรือภายในหมู่บ้าน ฟรี ! ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบน้ำประปา แบบผิวดิน บาดาล สำหรับใช้ภายในชุมชน หรือภายในหมู่บ้าน ฟรี ! ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ระบบน้ำประปาส่วนหนึ่งที่ลูกค้าไว้ใจให้เราดูแล

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

ออกแบบระบบผลิตน้ำประปา

ระบบน้ำประปา แบบผิวดิน

การผลิตน้ำประปา

“เสียงตอบรับจากลูกค้า ที่ใช้บริการทำระบบน้ำประปา”

“ทีมวิศวกร ทีมงาน รวมถึงเจ้าของให้ความสนใจดีมาก ใส่ใจทุกขั้นตอน กระบวนการผลิตน้ำประปา ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ จนถึงการติดตั้งระบบน้ำประปา ก็ใส่ใจ ติดต่อประสานงานตลอด ไม่ทิ้งงาน อัปเดตงานประจำ แถมราคาก็คุ้มค่ากับงานที่ออกมาด้วย”

คุณเคน

“การบริการที่นี่ถือว่าดีเลยนะ ทีมงานพูดจาดี วันแรกเจ้าของก็ลงมาลุยงานเองเลย ระบบน้ำประปา ที่ติดตั้ง เข้าไม่คิดเงินค่า ออกแบบระบบผลิตน้ำประปา ซะด้วย ช่วยลดต้นทุนการทำระบบผลิตน้ำประปาไปได้หลายบาทเลยครับ ผมชอบมาก”

คุณมาร์ค

“ผมเคยใช้บริการตั้งติด ระบบน้ำประปา สำหรับใช้ภายในชุมชนเพื่องานการเกษตร ทีมงานเค้าบริการดี ทำอะไรก็รวดเร็ว ไม่ให้ลูกค้ามาลุยงาน แถมยังมาดูหน้างานก่อนด้วย วันแรกก็ให้คำปรึกษาฟรีไม่คิดเงินผมสักบาท สุดท้ายเลยตกลงติดตั้งระบบน้ำประปาหมู่บ้านกับที่นี่ซะเลย”

คุณนุ๊ก

“ระบบผลิตน้ำประปา ที่ผมใช้บริการจากมิตรวอเตอร์ บอกตามตรงว่าค่อนข้างประทับใจเรื่องการให้บริการของเค้านะ เจ้าของมาลุยงานเอง ช่างพูดจาดี โดยรวมผมปลื้ม พอใจมากเลยครับ”

คุณนิว

ติดต่อขอใบเสนอราคา

การทำระบบผลิตน้ำประปา ระบบน้ำประปาผิวดิน บาดาล