ติดตั้ง ออกแบบ ระบบน้ำประปา แบบครบวงจร

รับติดตั้ง ออกแบบ ระบบน้ำประปา สำหรับจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน ชุมชน ในอาคารสูง ในธุรกิจอุตสาหกรรม ฯลฯ พร้อมระบบกรองน้ำประปาที่ใช้งานได้ทันที ทำระบบผลิตน้ำประปาแบบครบวงจรมากที่สุด ระบบการผลิตน้ำประปาบาดาล ผิวดิน ฯลฯ ทุกขั้นตอนการผลิตน้ำประปามาตรฐานสูง ผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ควบคุมโดยทีมวิศวกรมากประสบการณ์

ระบบน้ำประปา

ระบบน้ำประปา (Tap Water System) ถือว่าเป็นระบบน้ำที่มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับหมู่บ้าน ภายในชุมชน ในอาคารสูง หรือธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก ๆ

เพราะว่าระบบการผลิตน้ำประปาโดยตรง ส่วนใหญ่นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา เพื่อเอาไว้ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ำดิบ น้ำบาดาล ทะเล ฯลฯ ก่อนที่จะนำ ระบบน้ำประปา เหล่านั้นไปเป็นระบบจ่ายน้ำเพื่อใช้งาน

ระบบผลิตน้ำประปา นั้นมีมากมายหลายแบบ แต่ที่ได้รับความนิยมก็จะเป็น ระบบการผลิตน้ำประปาผิวดิน มักนิยมใช้งานภายในหมู่บ้าน หรือชุมชน รวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ระบบผลิตน้ำประปานั้นจะเป็นการทำระบบน้ำประปาแบบครบวงจร

เริ่มตั้งแต่การกรองระบบน้ำประปา บำบัดสภาพน้ำประปารวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพของระบบน้ำประปา ก่อนที่จะนำระบบน้ำประปาที่ผ่านการตรวจเช็คคุณภาพแล้วไปใช้งานต่อไป

การผลิตน้ำประปา

ระบบการผลิตน้ำประปา

ระบบการผลิตน้ำประปาเป็นการนำน้ำบาดาล น้ำผิวดิน รวมถึงน้ำดิบมาเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพไปใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น การอุปโภค-บริโภค งานอุตสาหกรรมการผลิต ฯลฯ

ผู้ที่ใช้บริการ ระบบผลิตน้ำประปา จากทาง Mittwater  สามารถมั่นใจได้เลยว่าระบบ การผลิตน้ำประปา ของเรานั้นจะได้มาตรฐานอย่างแน่นอน 100% การทำน้ำประปา หรือผลิตน้ำประปาทุกระบบ กับทาง Mittwater ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำประปาผิวดิน การผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน การผลิตน้ำประปาจากบาดาล ฯลฯ ลักษณะวิธีการผลิตน้ำประปาก็จะถูกออกแบบ ติดตั้งโดยทีมงาน ควบคุมการผลิตน้ำประปาโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำประปาโดยเฉพาะ !

Z

ระบบน้ำประปา ที่ผลิตจากเราได้รับการรองรับมาตรฐานจากกรมทรัพยากรน้ำ สามารถมั่นใจในคุณภาพการผลิตระบบน้ำประปาได้เลย

Z

ก่อนที่จะทำการออกแบบ ติดตั้งระบบน้ำประปา สามารถปรึกษาเกี่ยวกับ การผลิตนํ้าประปา ได้ฟรี ! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ระบบน้ำประปา Mitt Water ดีกว่าอย่างไร

มีโรงงานผลิตเอง

เรามีโรงงานสำหรับประกอบเครื่องกรองระบบน้ำ ประปา และผลิตถังกรองน้ำ ทำให้เข้าถึงโรงงานได้โดยตรง  ทำให้ลดต้นทุนการติดตั้งระบบน้ำประปาแบบต่าง ๆ ได้

ออกแบบโดยวิศวกร

ระบบน้ำประปาทุกรูปแบบจาก Mittwater ถูกออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำประปาโดยเฉพาะกว่า 15 ปี !

ฟรี ! ค่าออกแบบระบบน้ำ

บริการสำรวจหน้างานก่อนการติดตั้งระบบน้ำประปาพร้อมกับออกแบบระบบน้ำประปาฟรี ! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ช่วยลดต้นทุนทางการติดตั้งได้เป็นอย่างดี

ระบบน้ำประปา มีทั้งหมดกี่แบบ

ระบบน้ำประปาที่นิยมใช้งานในปัจจุบันจะมี 3 แบบ คือ ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ระบบน้ำประปาบาดาล และระบบน้ำประปาผิวดิน

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

การทำระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ถือว่าเป็นการบริการที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ๆ เพราะในบางพื้นที่กำลังเผชิญปัญหา ระบบน้ำประปานั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

การติดตั้ง ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน จะช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ โดยการติดตั้งระบบประปาบาดาลสำหรับหมู่บ้านจากทางมิตรวอเตอร์ จะเป็นการทำระบบน้ำประปาแบบครอบคลุมครบวงจร ทำให้การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านนั้นมีคุณภาพ และมาตรฐาน มีบริการออกแบบประปาหมู่บ้านให้ฟรี ถูกต้องตามแบบประปากรมทรัพยากรน้ำ 100%

ระบบน้ำประปาผิวดิน

ระบบน้ำประปาผิวดิน

ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำประปาผิวดินขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ก็มีการบริการออกแบบระบบน้ำประปาผิวดิน ให้ฟรี ! ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งระบบประปาผิวดินได้เป็นอย่างดี

ระบบน้ำประปาผิวดิน เป็นระบบการทำน้ำประปาที่นำน้ำจากผิวดินขึ้นมาบำบัดโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของระบบน้ำประปา ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการกรองต่าง ๆ การบำบัด ควบคุมคุณภาพของระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน เพื่อให้ได้ระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัยต่อการใช้อุปโภค บริโภค !

ระบบน้ำประปาบาดาล

ระบบน้ำประปาบาดาล

น้ำบาดาล เป็นระบบน้ำที่ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภค บริโภคได้เลยทันที จำเป็นจะต้องนำน้ำเข้าสู่กระบวนการบำบัดเสียก่อน ซึ่งการทำระบบประปาบาดาล ก็จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลได้เป็นอย่างดี

สามารถมั่นใจได้เลยว่า ระบบน้ำประปาบาดาล นั้นจะช่วยเปลี่ยนสภาพน้ำที่ไม่ดีให้เป็นระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัยได้ โดยทางมิตรวอเตอร์ก็มีบริการรับทำ ระบบประปาบาดาล แบบระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ ! ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ

ระบบผลิตน้ำประปา

ระบบผลิตน้ำประปา Mittwater

ระบบผลิตน้ำประปา จากทางมิตรวอเตอร์นั้นมีให้ท่านเลือกมากมายหลายแบบ แต่ที่ได้รับความนิยมมาก ๆ ก็จะเป็น ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน  ท่านสามารถไว้วางใจการบริการ ทำระบบผลิตน้ำประปา ของเราได้อย่างแน่นอน 100%

Mittwater มีบริการออกแบบ ติดตั้งระบบน้ำประปา 3 รูปแบบดังนี้

  • ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการระบบผลิตน้ำประปาเพื่อเอาไว้ใช้งานภายในหมู่บ้าน หรือชุมชน มีการออกแบบเพื่อใช้งานในหมู่บ้านโดยเฉพาะ !
  • ระบบน้ำประปาผิวดิน : เป็นการนำน้ำผิวดินเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาแบบครบวงจร เพื่อปรับคุณภาพของน้ำให้ใช้งานได้
  • ระบบน้ำประปาบาดาล : เป็นการนำน้ำบาดาลมาเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา เพื่อนำน้ำไปใช้อุปโภค บริโภค

อ่านเพิ่มเติม : น้ำผิวดิน คืออะไร มีกี่ประเภท มีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้เกิดแหล่งน้ำผิวดิน

ระบบผลิตน้ำประปา
การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา

การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา

มิตรวอเตอร์ เรามีบริการทำระบบน้ำประปาแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา สำหรับใช้ในส่วนงานต่าง ๆ ด้วยกระบวนการออกแบบระบบประปาที่มีความพิเศษมากที่สุด ! ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบประปาในโรงงาน ชุมชน หมู่บ้าน ฯลฯ

พร้อมออกแบบระบบน้ำประปาอย่างระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล การออกแบบระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ทำระบบกรองน้ำประปา ในราคาที่คุ้มค่า ทุกขั้นตอนการผลิตน้ำประปาควบคุมโดยทีมวิศวกรทางด้านระบบน้ำประปาเฉพาะทาง พร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรี ! ก่อนการทำ ระบบน้ำประปา

อ่านเพิ่มเติม : การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา แบบต่าง ๆ มีขั้นตอนการออกแบบอย่างไรบ้าง ?

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปามาตรฐานสูง

ระบบน้ำประปา จากทางมิตรวอเตอร์ จะมี ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลแน่นอน 100% ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ขั้นตอนวิธีการ กระบวนการผลิตน้ำประปา ต่าง ๆ จะถูกควบคุมโดยทีมวิศวกรเฉพาะทาง และจัดทำระบบผลิตน้ำประปาโดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำมากกว่า 15 ปี รับประกันเลยว่า ระบบผลิตน้ำประปา จะถูกต้องตามหลักการประปานครหลวง และมีคุณภาพ นอกจากนี้ระบบน้ำประปายังสะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งานชัวร์ !

 

หาบ่อพักน้ำดิบก่อนทำระบบน้ำประปา

ก่อนที่จะมีการทำระบบน้ำประปาในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการ จำเป็นที่จะต้องสูบน้ำบาดาล หรือแหล่งน้ำดิบจากธรรมชาติมายังบ่อพักน้ำก่อนทำระบบน้ำประปาเสียก่อน เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของน้ำก่อนที่จะลงมือทำระบบน้ำประปาเพื่อเอาไว้ใช้ต่อไป

ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบก่อนทำระบบผลิตน้ำประปา

น้ำเมื่อแหล่งน้ำธรรมชาติมาอยู่ที่บ่อพักน้ำ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็จะเริ่มปรับปรุงคุณภาพของน้ำดิบในบ่อพัก โดยจะใส่สารปูนขาว สารส้ม เพื่อทำให้เกิดการตกตะกอนก่อนที่จะทำระบบน้ำประปาต่อไป

นำน้ำเข้าสู่ถังตกตะกอนก่อนกรองน้ำประปา

เมื่อได้ปรับสภาพน้ำโดยการใส่สารปูนขาว และสารส้มเรียบร้อยแล้ว น้ำที่ตกตะกอนในบ่อพักก็ถูกจ่ายไปยังถังตกตะกอนอีกใบนึง เมื่อแหล่งน้ำดิบ หรือน้ำบาดาลได้รับสารเร่งตะกอนก็จะทำให้เกิดการตกตะกอนเป็นก้อนขนาดใหญ่ จนเศษตะกอนเหล่านั้นตกลงสู่ก้นถัง

เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า คุณภาพของน้ำดิบนั้นจะใส สะอาดขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน จากนั้นก็จะเริ่มขั้นตอนการ กรองน้ำประปา ต่อไป

เริ่มกรองน้ำประปา

เมื่อได้น้ำที่ผ่านการตกตะกอนเรียบร้อยแล้ว น้ำเหล่านี้ก็จะถูกจ่ายไปยัง ถังกรองน้ำประปา ขนาดใหญ่ การกรองระบบน้ำประปาในขั้นตอนนี้จะใช้เทคนิคการกรองแบบพิเศษสุด ๆ เพื่อเป็นการกำจัดสารปนเปื้อน เศษตะกอนขนาดเล็กมาก ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา โดยจะเป็นการกรองระบบน้ำประปาโดยผ่านชั้นทราย กรวด หินกรอง เพื่อทำให้ได้ระบบน้ำประปาที่มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

ปรับคุณภาพของระบบน้ำประปา

เมื่อระบบน้ำประปาผ่านการกรองเรียบร้อยก็ยังไม่สามารถนำน้ำไปใช้งานจริง ๆ ได้ จำเป็นที่จะต้องปรับคุณภาพของระบบน้ำประปาเสียก่อน ซึ่งจะปรับคุณภาพของระบบน้ำประปาโดยการใส่คลอรีนในปริมาณที่พอเหมาะตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย รวมถึงกำจัดสารเจือปนอื่น ๆ เพิ่มเติมในระบบผลิตน้ำประปา

ควบคุมคุณภาพของระบบน้ำประปา

เมื่อมีการปรับคุณภาพของระบบน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างที่รอการสูบจ่ายจากระบบน้ำประปาที่ได้มีการติดตั้งไป น้ำเหล่านั้นก็จะถูกกักเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ำแบบต่าง ๆ สิ่งที่จำเป็นต้องทำมาก ๆ ก็คือการคอยหมั่นตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของระบบน้ำประปาอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบผลิตน้ำประปาที่มีการติดตั้งไปนั้นถูกต้องตามหลักมาตรฐานจริง ๆ 100%

กระบวนการผลิตน้ำประปา

กระบวนการผลิตน้ำประปา

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำประปาใช้เอง หรือผลิตน้ำประปาไว้ใช้ในอุตสาหกรรม มั่นใจได้เลยว่าทุกขั้นตอน กระบวนการผลิตน้ำประปา การออกแบบระบบประปา กรรมวิธีการผลิตน้ำประปา นั้นจะถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลของกระบวนการผลิตน้ำ ! ผ่านการรองรับจากรมทรัพยากรน้ำชัวร์ !

ระบบผลิตน้ำประปาจากทางเรา หลัก ๆ แล้วจะออกแบบระบบเป็นแบบ RO (Reverse Osmosis) นอกจากนี้ยังรับทำ ระบบน้ำประปา รูปแบบอื่น ๆ เช่น กระบวนการผลิตระบบนํ้าประปา ผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล สำหรับใช้ในหมู่บ้านหรือชุมชน

ระบบกรองน้ำประปา

ระบบกรองน้ำประปา

ในการทำระบบการผลิตน้ำประปา ไม่สามารถขาด ระบบกรองน้ำประปา ไปได้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการทำระบบน้ำประปาผิวดิน บาดาล หรือระบบผลิตน้ำประปาอะไรก็ตาม

ระบบกรองน้ำประปาจะต้องมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ถังกรองน้ำประปา รวมถึงทรายกรองน้ำประปา เพื่อเอาไว้ใช้ในขั้นตอนการกรองเพื่อดักจับสิ่งสกปรก ก่อนที่จะนำระบบจ่ายน้ำประปาไปใช้อุปโภค บริโภค

Mittwater มีบริการทำระบบกรองน้ำประปาพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ถังกรองน้ำประปาผิวดินแบบครบวงจรมากที่สุด โดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความชำนาญด้านระบบน้ำประปาโดยเฉพาะ รับประกันว่า ราคา คุ้มค่า และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม : ระบบกรองน้ำประปา หมู่บ้าน ผิวดิน คืออะไร มีขั้นตอนการกรองน้ำอย่างไรบ้าง

Q & A เกี่ยวกับระบบน้ำประปา

1. มีบริการรับทำระบบน้ำประปาภายในบ้านหรือไม่ ?

มีการทำระบบน้ำประปาใช้ในบ้าน หรือ ระบบกรองน้ำใช้ในบ้าน แต่ประปาใช้ในบ้านจะมีอยู่ 2 แบบหลัก ๆ คือ
1.ลูกค้าเจาะบาดาลไว้ และยังไม่ได้กรองน้ำ เราก็จะเข้าไปทำระบบกรองให้ โดยระบบก็จะเหมือนระบบกรองน้ำบาดาล

2.ลูกค้ามีระบบน้ำประปาอยู่แล้วแต่ไม่สะอาด ตรงนี้ต้องดูว่าที่ไม่สะอาด เกิดจากอะไร เช่น หินปูน สนิมเหล็ก ความขุ่น เราก็จะทำระบบกรองให้สามารถกรองน้ำได้อย่างสะอาดมากยิ่งขึ้น

3.ลูกค้าที่มีระบบประปาที่สะอาดแล้ว แต่ยังไม่มั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดหรือยัง จึงอยากติดระบบกรองน้ำประปาเพิ่ม ตรงนี้เราก็จะติดระบบกรองเพิ่มให้ได้ เช่น กรองกลิ่นสี เคมีในน้ำ กรองความขุ่น ตะกอน สนิมเหล็ก

2. ทำระบบผลิตน้ำประปาจำเป็นต้องติดตั้งถังเก็บน้ำสูงไหม ?

ถ้าเป็นระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ มีการจ่ายน้ำในระยะไกล ๆ ก็ควรติดถังเก็บน้ำสูง เพราะจะต้องทำการเก็บน้ำ และจ่ายน้ำไปในระยะไกล อีกทั้งเวลาที่ไฟฟ้าดับก็ยังใช้งานระบบน้ำประปาได้ ระบบน้ำที่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่  หรือระบบน้ำประปาประปาหมู่บ้านก็ได้เช่นกัน

ส่วนระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็ก ตามรีสอร์ท โรงแรม หรือ โรงงานขนาดเล็ก อาจไม่จำเป็นจะต้องติดหอถังสูง เว้นแต่จะอยากประหยัดค่าไฟในระยะยาว เพราะถ้าไม่ติดหอถังสูง ก็จะต้องใช้ปั๊มน้ำในการจ่ายน้ำแทน ซึ่งทุกครั้งที่ปั๊มทำงานก็จะกินไฟฟ้า

3. น้ำประปากระด้าง มีกลิ่นโคลน สนิม ต้องทำระบบน้ำประปาใหม่ไหม ?

น้ำประปามีความกระด้างเพราะมีหินปูน สามารถใช้สารกรองเรซิ่นในการกรองน้ำได้เลย เพราะเรซิ่นจะทำการจับหินปูนออกจากน้ำ เพื่อให้น้ำกลายเป็นน้ำอ่อน หรือที่เรียกว่าเป็นน้ำ Soft
ส่วนกลิ่น โคลน สนิมเหล็ก ควรทำดังนี้
1.ฟีดคลอรีนค่าเชื้อในน้ำ โดยคลอรีนจะช่วยให้กลิ่นน้ำดีขึ้นได้บ้าง
2.เก็บน้ำที่ฟีดคลอรีนไว้ในถังพักน้ำ แล้วเปิดฝาทิ้งไว้ (เอาตะข่ายมาคุมไม่ให้นกเข้าด้วย) กลิ่นก็จะระเหยออก
3.ใช้การเติมอากาศลงไปในน้ำ แบบที่ง่ายที่สุดคือ ใช้ปั๊มออกซิเจนตู้ปลา ปล่อยสายให้สุดลงไปก้นถังแล้วเปิดเครื่องให้ทำงานตลอดเวลาที่มีการใช้น้ำ

4. ระบบกรองน้ำประปา ใช้สารกรองอะไรบ้าง

  • มีความกระด้างเพราะหินปูน : ใช้สารเรซิ่นในการจำกัด
  • มีความขุ่นเพราะมีตะกอน : ใช้สารแอนทราไซส์ในการกำจัด
  • มีสนิมเหล็กเพราะมีแมงกานีส สีแดง : ใช้สารแมงกานีสในการกำจัด
  • มีกลิ่นไม่ดี : ใช้สารคาร์บอนในการกำจัด

ติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรี !

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบน้ำประปา แบบผิวดิน บาดาล สำหรับใช้ภายในชุมชน หรือภายในหมู่บ้าน ฟรี ! ไม่คิดค่าใช้จ่าย สแกนเพื่อแอดไลน์

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปา ระบบน้ำประปา แบบผิวดิน บาดาล สำหรับใช้ภายในชุมชน หรือภายในหมู่บ้าน ฟรี ! ไม่คิดค่าใช้จ่าย สแกนเพื่อแอดไลน์

ระบบน้ำประปาส่วนหนึ่งที่ลูกค้าไว้ใจให้เราดูแล

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

ระบบน้ำประปาบาดาล

ออกแบบระบบผลิตน้ำประปา

ระบบการผลิตน้ำประปาผิวดิน

เสียงตอบรับจากลูกค้า ที่ใช้บริการทำระบบน้ำประปา

“ทีมวิศวกร ทีมงาน รวมถึงเจ้าของให้ความสนใจดีมาก ใส่ใจทุกขั้นตอน กระบวนการผลิตน้ำประปา ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ จนถึงการติดตั้งระบบน้ำประปา ก็ใส่ใจ ติดต่อประสานงานตลอด ไม่ทิ้งงาน อัปเดตงานประจำ แถมราคาก็คุ้มค่ากับงานที่ออกมาด้วย”

คุณเคน

“การบริการที่นี่ถือว่าดีเลยนะ ทีมงานพูดจาดี วันแรกเจ้าของก็ลงมาลุยงานเองเลย ระบบน้ำประปา ที่ติดตั้ง เขาไม่คิดเงินค่าออกแบบระบบผลิตน้ำประปาซะด้วย ช่วยลดต้นทุนการทำระบบผลิตน้ำประปาไปได้หลายบาทเลยครับ ผมชอบมาก”

คุณมาร์ค

“ผมเคยใช้บริการตั้งติด ระบบน้ำประปา สำหรับใช้ภายในหมู่บ้าน ทีมงานเค้าบริการดี ทำอะไรก็รวดเร็ว ไม่ให้ลูกค้ามาลุยงาน แถมยังมาดูหน้างานก่อนด้วย วันแรกก็ให้คำปรึกษาฟรีไม่คิดเงินผมสักบาท สุดท้ายเลยตกลงติดตั้งระบบน้ำประปาหมู่บ้านกับที่นี่ซะเลย”

คุณนุ๊ก

“ระบบผลิตน้ำประปา ที่ผมใช้บริการจากมิตรวอเตอร์ บอกตามตรงว่าค่อนข้างประทับใจเรื่องการให้บริการของเค้านะ เจ้าของมาลุยงานเอง ช่างพูดจาดี โดยรวมผมปลื้ม พอใจมากเลยครับ”

คุณนิว

ติดต่อขอใบเสนอราคา

การทำระบบผลิตน้ำประปา ระบบน้ำประปาผิวดิน บาดาล

LINE-LOGO