Mittwater – มิตรวอเตอร์

บริษัท มิตรนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านระบบผลิตน้ำทุกรูปแบบแบบครบวงจรมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นระบบผลิตน้ำประปา ระบบกรองน้ำบาดาล ระบบน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

นอกจากนี้ยังรับผลิต ติดตั้งเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบกรองน้ำ RO เครื่องกรองน้ำ RO สำหรับโรงงาน เครื่องทำน้ำดื่มทุกขนาด เช่น ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตามแบบระบบต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

ให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบแผนผังโครงสร้างฟรี ! ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้ช่วยลดต้นทุนการทำได้เป็นอย่างดี ควบคุมการทำงานโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ ที่มีประสบการณ์ตรงกว่า 15 ปี การันตรีว่าถูกต้องตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม 100%

บริการของเรา

ระบบผลิตน้ำประปา

ระบบน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

กรองน้ำบาดาล

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำบาดาล