7 ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล ที่เกิดขึ้นจริงๆ มีอะไรบ้าง ?

ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล ที่เกิดขึ้นจากการใช้ มีอะไรบ้าง

ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล

ปัจจุบันมีการขุดเจาะนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ทั้งภาคการเกษตรกร ภาคครัวเรือนรวมถึงภาคอุตสาหกรรม แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่านอกจากข้อดีแล้ว น้ำบาดาล ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกัน และข้อเสียของน้ำบาดาลนั้นก็อาจส่งผลกระทบต่อการอุปโภคและการบริโภคในชีวิตประจำวันด้วย สำหรับข้อเสียของน้ำบาดาล ที่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคและบริโภคนั้นมีอะไรบ้าง ถ้าอยากรู้แล้วก็ตามไปอ่านต่อกันเลย MITTWATER สรุปมาให้แล้วค่ะ

ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล มีอะไรบ้าง

1.การปนเปื้อนของสารเคมีหรือสิ่งปฏิกูล

ในกรณีที่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับการขุดเจาะน้ำบาดาลนั้น มีฟาร์มปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ หรือมีบ่อขยะ ตลอดจนมีการใช้ยาฆ่าศัตรูพืชในภาคการเกษตร ก็อาจส่งผลทำให้น้ำบาดาลมีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลหรือการปนเปื้อนของสารเคมี ซึ่งเป็นพิษและส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย เนื่องจากสารเคมีหรือสิ่งปฏิกูลเหล่านั้น จะมีการซึมลงไปใต้ชั้นดินและไปผสมกับน้ำบาดาลโดยเฉพาะชั้นหินอุ้มน้ำ ที่ไม่มีขอบเขต จึงอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนได้

2.ข้อเสียที่เกิดจากสนิมเหล็ก

สนิมเหล็ก เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากในน้ำบาดาล และส่งผลทำให้คุณภาพน้ำไม่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ที่นำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภค หากมีค่าสนิมเหล็กที่สูงมากจนเกินไปจะทำให้น้ำบาดาลมีความกระด้าง และไม่สามารถบริโภคน้ำบาดาลได้เลย

คลิกอ่านเพิ่มเติม : น้ำกร่อย คืออะไร มีรสชาติเป็นแบบไหน ถ้าไม่บำบัดจะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง

3.การกัดกร่อนและพังทลายของหน้าดิน

การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาจากใต้ดิน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์จะทำให้เกิดการกัดกร่อนและพังทลายของหน้าดิน เนื่องจากการไหลของน้ำที่รวดเร็ว ส่งผลทำให้น้ำตะกอนพัดไปอย่างรวดเร็ว จนอาจทำให้บริเวณชั้นหินเกิดการผุกร่อน หรือกัดกร่อนตามมาด้วยการยุบตัวของดินตามทิศทางการไหลของน้ำหรือที่เรียกว่าทางน้ำใต้ดินนั่นเอง

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม :

10 ปัญหาที่เจอก่อนการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

5 ประโยชน์ของน้ำบาดาล ที่คิดว่าส่งผลดีอย่างมาก ๆ ในชีวิตประจำวัน

7 วิธีกรองน้ำบาดาล กำจัดหินปูน สนิมเหล็ก สิ่งเจือปน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

4.ข้อเสียที่เกิดจากการผสมของหินปูน

หินปูน ที่เกิดการผสมในน้ำบาดาลนั้นเป็นหินปูนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ จึงทำให้น้ำบาดาลมีความกระด้าง หากนำไปใช้โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการบำบัด อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายของผู้บริโภคบริโภคได้

5.ค่าฟลูออไรด์ที่เกินมาตรฐาน

ในกรณีที่น้ำบาดาลมีค่าฟลูออไรด์ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน จะส่งผลกระทบทั้งในภาคครัวเรือน รวมถึงภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรด้วย โดยเฉพาะน้ำบาดาลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาจสร้างความเสียหายแก่วัตถุดิบหรือทำให้คุณภาพสินค้าลดน้อยลง ดังนั้นจึงต้องมีการบำบัดน้ำบาดาลด้วยการทำระบบกรองน้ำบาดาลที่ดี มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้ประโยชน์

6.น้ำบาดาลที่ส่งกลิ่นเหม็น

น้ำบาดาล อาจมีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เนื่องจากมีการปนเปื้อนของดิน หิน กรวดหรือโคลน อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำ โดยใช้เครื่องกรองน้ำบาดาลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการกรองน้ำ ซึ่งต้องได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อลดปัญหาน้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น รวมถึงแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย

คลิกอ่านเพิ่มเติม : น้ำบาดาลมีกลิ่นโคลน สนิม แก้ยังไง ทำอย่างไรให้ไม่มีกลิ่น

7.การขุดเจาะที่มีต้นทุนสูง

การขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์ในด้านใดก็ตาม ย่อมมีต้นทุนสูงในการขุดเจาะสูง แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนที่สูงในการขุดเจาะนั้น อาจเป็นต้นทุนที่สูงในระยะแรก ซึ่งในระยะยาวสามารถคืนทุนได้อย่างแน่นอน เพราะการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์นั้น ช่วยประหยัดค่าน้ำในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ห่างไกลจากทรัพยากรน้ำหรือน้ำประปาที่ไม่สามารถเข้าถึง

ทั้งหมดนี้ก็คือ 7 ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาลที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อน ของสารเคมี สิ่งปฏิกูล ถึงแม้แร่ธาตุที่อยู่ตามธรรมชาติ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ และถึงแม้ว่าการขุดเจาะน้ำบาดาลจะมีต้นทุนสูง รวมถึงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลด้วย แต่ก็เป็นต้นทุนที่สูงแค่ในระยะแรกเท่านั้น ซึ่งในระยะยาวแน่นอนว่าสามารถคืนทุนได้อย่างแน่นอน

หากในพื้นที่ของท่านกำลังเจอปัญหาจากการใช้น้ำบาดาล ก็สามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำระบบกรองน้ำบาดาลกับทีมงาน MITTWATER ได้เลยนะคะ เราให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำโดยเฉพาะค่ะ เพราะเราต้องการให้ท่านมระบบน้ำที่ดีที่สุดไปใช้งาน หรือจะสอบถามเรื่องการทำระบบน้ำประปา หรือ ระบบน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมก็ได้เช่นกันค่ะ

————————
ติดต่อ Mittwater ได้ที่นี่
โทร : 095-909-5097 (คุณอดิศักดิ์)
Line : @mitrwater
ติดต่อช่องทางอื่นๆ : www.mittwater.com/contact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *