ระบบน้ำประปา คืออะไร มีกี่แบบ พร้อมวิธีผลิตและออกแบบให้ได้มาตรฐาน

ระบบผลิตน้ำประปา คืออะไร มีวิธีการผลิตและออกแบบอย่างไร

ระบบน้ำประปา

การทำระบบน้ำประปา หรือ ระบบผลิตน้ำประปา เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการผลิตน้ำที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยปรับสภาพของน้ำประปา ที่มีความสกปรกให้กับมาสะอาด นำไปใช้งานได้อย่างไม่ต้องกลัว ว่าจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย 

ซึ่งการทำระบบน้ำประปา จะมีทั้งระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ระบบน้ำประปาบาดาล และระบบน้ำประปาผิวดิน ในบทความนี้ Mittwater จะพาผู้อ่านไปทำความรู้จัก กับระบบน้ำประปาให้มากขึ้นว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ?

คลิกอ่านหัวข้อ ระบบน้ำประปา ซ่อน

ระบบน้ำประปา คืออะไร ?

ระบบน้ำประปา (Water Treatment System) หรือ ระบบผลิตน้ำประปา คือ ระบบน้ำดีที่นำน้ำจากแหล่งธรรมชาติครับ เช่น น้ำบาดาล น้ำผิวดิน บึง ฯลฯ มาเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อทำให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพดี เหมาะสำหรับใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคในการดำรงชีวิตประจำวัน 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 10 ปัญหาที่เจอก่อนการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

ระบบผลิตน้ำประปา มีความสำคัญอย่างไร ?

ในบางพื้นที่ต้องยอมรับว่าน้ำประปามีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจำเป็นต้องนำแหล่งน้ำที่มีในพื้นที่มาทำระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพใกล้เคียงมาตรฐานเดียวกับระบบน้ำประปาเอาไว้ใช้งาน

การทำระบบน้ำประปาหมู่บ้าน จะช่วยให้นำน้ำจากพื้นที่ที่มีอยู่ มาเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา กรองน้ำประปา เพื่อปรับคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น จนอยู่ในระดับมาตรฐานที่นำมาใช้อุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้านได้อย่างปลอดภัย 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา แบบต่าง ๆ มีขั้นตอนการออกแบบอย่างไรบ้าง ?

ระบบผลิตน้ำประปา คืออะไร

ระบบผลิตน้ำประปา มีทั้งกี่แบบ ? แบบไหนได้รับความนิยม

1.ระบบน้ำประปาผิวดิน

ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน

ระบบน้ำประปาผิวดิน เป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่สามารถพบเจอได้บริเวณผิวดิน หรือที่หลาย ๆ คน เรียกว่าน้ำผิวดิน

การทำระบบน้ำประปาผิวดินจะมีการสูบน้ำผิวดินขึ้นมา เพื่อเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปาโดยเฉพาะ ก่อนจะส่งน้ำที่ผ่านการปรับสภาพ ให้คนภายในชุมชนใช้อุปโภค-บริโภค ได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างพายของผู้ใช้งาน

2.ระบบน้ำประปาบาดาล

ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล

ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล ถือเป็นแหล่งจากธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมนำมาทำระบบน้ำประปาบาดาลเป็นอย่างมาก

แต่ก่อนที่จะนำไปใช้งานได้อย่างไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ก็จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการกรอง บำบัด และผ่านระบบกรองน้ำบาดาล ให้น้ำมีความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้น

3.ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เป็นการผลิตน้ำประปาขึ้นมาทดแทนระบบน้ำประปา ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ซึ่งก่อนที่นำไปจ่ายกระจายให้กับคนภายในหมู่บ้าน จะต้องทำให้น้ำมีความสะอาดมากพอ ที่จะนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย

การทำระบบน้ำประปา มีข้อดีอย่างไร ?

1.แก้ปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ในช่วงหน้าแล้ง เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าสร้างความลำบากให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้บ้านที่อยู่ห่างไกลจากต้นน้ำ มีปริมาณน้ำใช้ที่ไม่เพียงพอ

การทำระบบผลิตน้ำประปาขึ้นมาจึงสามารถใช้แก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : น้ำประปามีกลิ่นโคลน กลิ่นคาว กลิ่นสนิม มีวิธีแก้อย่างไร 

2.ปรับสภาพน้ำประปาในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน

เนื่องจากน้ำประปาในหลายพื้นที่ อาจจะมีคุณภาพน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานสักเท่าไหร่  การทำระบบน้ำประปาจึงมีส่วนช่วยปรับสภาพน้ำ ให้มีคุณภาพเหมาะสม ได้มาตรฐานก่อนที่จะนำน้ำเหล่านี้ไปใช้ในชุมชม

3.สามารถอุปโภค-บริโภคน้ำประปาได้อย่างปลอดภัย

น้ำประปาในบางพื้นที่ อาจจะมีคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะกับการใช้อุปโภค-บริโภค การทำระบบน้ำประปาโดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ จึงมีส่วนช่วยในการปรับสภาพน้ำได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถนำน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คลิกอ่านเพิ่มเติม : เราสามารถ ทำน้ำประปาใช้เอง ในครัวเรือนได้หรือไม่ ?

ระบบการผลิตน้ำประปา ช่วยแก้ปัญหาน้ำเกี่ยวกับน้ำประปาได้อย่างไร

การทำระบบน้ำประปา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร ?

การทำระบบน้ำประปา สามารถช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี เพราะระบบน้ำประปาจะช่วยทำให้น้ำประปามีคุณภาพที่ดีขึ้น จนสามารถใช้บริโภคได้อย่างปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย แถมยังช่วยลดปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของคนในชุมชนได้

วิธีทำระบบน้ำประปา มีขั้นตอนอย่างไร ?

วิธีการทำระบบน้ำประปา Mittwater สรุปเอาไว้ 6 ข้อด้วยกัน ดังนี้ครับ

1.สูบน้ำ

ในขั้นตอนนี้จะทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำดิบ น้ำบาดาล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีสารละลาย แร่ธาตุและสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่น้อย

2.ทำให้ตกตะกอน

สำหรับขั้นตอนที่ 2 ก็คือ จะสูบน้ำดิบเข้ามาที่ถังตกตะกอน และจะมีการฟีดตัวเร่งตกตะกอนเข้าไป จากนั้นตะกอนจะจับตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่จนตกลงสู่ก้นถัง

คลิกอ่านเพิ่มเติม : สารกรองน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง

ทำให้น้ำประปาเกิดการตกตะกอน

3.นำน้ำเข้าสู่ระบบกรอง

ต่อมาน้ำที่ตกตะกอนจะถูกนำมาไว้ที่ถังกรองน้ำอีกใบ ในการทำระบบน้ำประปาจะมีการกรองน้ำด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น กรองด้วยทราย กรวด เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพสะอาดมากยิ่งขึ้น

4.ฆ่าเชื้อโรค

ในขั้นตอนต่อมาทำการฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำด้วยการใส่คลอรีน ทำให้น้ำมีความสะอาดและมีคุณภาพ เหมาะสำหรับการเก็บใส่ถังน้ำใส เพื่อเตรียมทำการสูบจ่ายให้กับคนในชุมชนใช้งาน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ในขั้นตอนการผลิตน้ำประปา การใส่คลอรีนในน้ำเพื่อจุดประสงค์อะไร ?

6.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เมื่อทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ หลังจากนั้นก็รอปล่อยน้ำจากถังเก็บน้ำสูง เช่น ถังแชมเปญ เพื่อเพิ่มแรงดันในการจ่ายน้ำให้ได้ไกลและแรงมากขึ้น

การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา ให้ได้มาตรฐานต้องทำอย่างไร

การออกแบบระบบน้ำประปา ให้ได้มาตรฐานต้องทำอย่างไร ?

ในการออกแบบระบบน้ำประปานั้น เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งควรจะทำการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำก่อนเริ่มทำ

รวมถึงให้คนช่วยคำนวณ วางแผนขั้นตอนการผลิตน้ำประปา และออกแบบระบบน้ำประปาให้ ก็จะช่วยทำให้การออกแบบระบบน้ำประปามีมาตรฐานมากขึ้น สามารถปรับสภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างการออกแบบระบบน้ำประปาให้กับลูกค้า

อย่างทาง Mittwater เอง เราได้ออกแบบระบบน้ำประปาให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายครับ อันนี้เป็นผลงานการออกแบบระบบน้ำประปาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ตัวอย่างการออกแบบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
ตัวอย่างการออกแบบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
ตัวอย่างการออกแบบระบบประปา สำหรับโรงงาน, โรงแรม, หมู่บ้านจัดสรร
ตัวอย่างการออกแบบระบบประปา สำหรับโรงงาน, โรงแรม, หมู่บ้านจัดสรร
ตัวอย่างการออกแบบประปาบาดาล
ตัวอย่างการออกแบบประปาบาดาล
ตัวอย่างการออกแบบระบบประปากับระบบ RO
ตัวอย่างการออกแบบระบบประปากับระบบ RO

ทำระบบน้ำประปา ราคาเท่าไหร่ ?

ราคาทำระบบน้ำประปา จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระบบกรองน้ำที่ต้องการ ปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำ ทำให้มีราคาการทำระบบที่แตกต่างกันออกไป

แต่หากคุณสนใจทำระบบน้ำประปาก็ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการวิเคราะห์ราคาในการทำระบบครับ

ผลงานทำระบบน้ำประปาให้กับลูกค้า

ติดตั้งระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน
ติดตั้งระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน
ทำระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
ทำระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
ระบบน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำ
ระบบน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำ
ออกแบบ ทำระบบน้ำประปา แบบครบครัน
ออกแบบ ทำระบบน้ำประปา แบบครบครัน

สรุปเรื่องระบบน้ำประปา

การทำระบบน้ำประปา เป็นหนึ่งในวิธีการปรับสภาพน้ำให้ดีมากขึ้น จนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย

และสำหรับใครที่อยากจะทำระบบน้ำประปาก็อย่าลืมพิจารณาเลือกทำกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อ เพื่อระบบผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

รับออกแบบผลิตระบบน้ำประปา

หากไม่แน่ใจว่าในพื้นที่ของคุณควรทำระบบผลิตน้ำประปาแบบไหนดี คุณสามารถปรึกษาวิศวกรระบบน้ำ Mittwater ได้โดยตรง เราพร้อมให้คำแนะนำที่ดีที่สุดเสมอ

คลิกประเมินราคาโดยวิศวกร

ปรึกษาฟรีเกี่ยวกับการทำระบบน้ำทุกรูปแบบ ให้คำแนะนำโดยวิศวกรระบบน้ำโดยตรง


ติดต่อ Mittwater ได้ที่นี่
โทร : 095-909-5097 (คุณอดิศักดิ์)
โทร : 091-468-9444 (คุณเค้ก)
Line : @mitrwater
ติดต่อช่องทางอื่นๆ : www.mittwater.com/contact