ระบบผลิตน้ำประปา

การทำระบบผลิตน้ำประปา เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการผลิตน้ำที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยปรับสภาพของน้ำประปาที่มีความสกปรกให้กับมาสะอาด นำไปใช้งานได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย 

ซึ่งการทำระบบผลิตน้ำประปานั้นจะมีทั้งระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล และระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน  โดยบทความนี้ Mittwater จะพาคุณไปรู้จักกับระบบผลิตน้ำประปาให้มากขึ้นว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร มีกี่แบบ มีข้อดีและขั้นตอนอย่างไร 

คลิกอ่านหัวข้อที่สนใจ ซ่อน

ระบบผลิตน้ำประปา คืออะไร

ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) คือ ระบบน้ำดีที่นำน้ำจากแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ำบาดาล น้ำผิวดิน บึง ฯลฯ เข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อทำให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพดีสำหรับใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคในการดำรงชีวิตประจำวันกันต่อไป 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 10 ปัญหาที่เจอก่อนการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

ความสำคัญของการทำระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ในบางพื้นที่ต้องยอมรับว่าน้ำประปามีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจำเป็นต้องนำแหล่งน้ำที่มีในพื้นที่มาทำระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพใกล้เคียงมาตรฐานเดียวกับระบบน้ำประปาเอาไว้ใช้งาน

การทำระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน จะช่วยให้นำน้ำจากพื้นที่ที่มีอยู่มาเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา กรองน้ำประปา เพื่อปรับคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น จนอยู่ในระดับมาตรฐานที่นำมาใช้อุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้านได้อย่างปลอดภัย 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา แบบต่าง ๆ มีขั้นตอนการออกแบบอย่างไรบ้าง ?

ระบบผลิตน้ำประปา คืออะไร

ระบบผลิตน้ำประปา มีกี่แบบ

1.ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน

ระบบน้ำประปาผิวดิน เป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่สามารถพบเจอได้บริเวณผิวดิน หรือที่หลายๆคนเรียกว่าน้ำผิวดิน การทำระบบน้ำประปาผิวดินจะมีการสูบน้ำผิวดินขึ้นมา เพื่อเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปาโดยเฉพาะ ก่อนจะส่งน้ำที่ผ่านการปรับสภาพ ให้คนภายในชุมชนใช้อุปโภค-บริโภค ได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างพายของผู้ใช้งาน

ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน

2.ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล

ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล ถือเป็นแหล่งจากธรรมชาติที่ได้รับความนิยมนำมาทำระบบผลิตน้ำประปาบาดาลเป็นอย่างมาก แต่ก่อนที่จะนำไปใช้งานได้อย่างไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ก็จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการกรอง บำบัด และผ่านระบบกรองน้ำบาดาล ให้น้ำมีความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้น

ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล

3.ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เป็นการผลิตน้ำประปาขึ้นมาทดแทนระบบน้ำประปา ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ซึ่งก่อนที่นำไปจ่ายกระจายให้กับคนภายในหมู่บ้าน ก็จะต้องทำให้น้ำมีความสะอาดมากพอที่จะนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

การทำระบบผลิตน้ำประปา มีข้อดีอย่างไร

1.แก้ปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ในช่วงหน้าแล้ง เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าสร้างความลำบากให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้บ้านที่อยู่ห่างไกลจากต้นน้ำ มีปริมาณน้ำใช้ที่ไม่เพียงพอ การทำระบบผลิตน้ำประปาขึ้นมาจึงสามารถใช้แก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : น้ำประปามีกลิ่นโคลน กลิ่นคาว กลิ่นสนิม มีวิธีแก้อย่างไร 

2.ปรับสภาพน้ำประปาในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน

เนื่องจากน้ำประปาในหลายพื้นที่อาจจะมีคุณภาพน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานสักเท่าไหร่  การทำระบบผลิตน้ำประปาจึงมีส่วนช่วยปรับสภาพน้ำ ให้มีคุณภาพเหมาะสม ได้มาตรฐานก่อนที่จะนำน้ำเหล่านี้ไปใช้ในชุมชม

3.สามารถอุปโภค-บริโภคน้ำประปาได้อย่างปลอดภัย

น้ำประปาในบางพื้นที่อาจจะมีคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะกับการใช้อุปโภค-บริโภค การทำระบบผลิตน้ำประปาโดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ จึงมีส่วนช่วยในการปรับสภาพน้ำได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถนำน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คลิกอ่านเพิ่มเติม : เราสามารถ ทำน้ำประปาใช้เอง ในครัวเรือนได้หรือไม่ ?

ระบบการผลิตน้ำประปา ช่วยแก้ปัญหาน้ำเกี่ยวกับน้ำประปาได้อย่างไร

ระบบการผลิตน้ำประปา ช่วยแก้ปัญหาน้ำเกี่ยวกับน้ำประปาได้อย่างไร

หลายคนในปัจจุบันนี้ก็คงจะยังไม่ข้อสงสัยว่า การทำระบบผลิตน้ำประปา จะสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำประปาได้อย่างไร ซึ่งต้องบอกเลยว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี เพราะระบบผลิตน้ำประปาจะช่วยทำให้น้ำประปามีคุณภาพที่ดีขึ้น จนสามารถใช้บริโภคได้อย่างไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย แถมยังช่วยลดปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชนได้

วิธีผลิตน้ำประปาผิวดิน มีขั้นตอนอย่างไร

1.สูบน้ำ

ในขั้นตอนนี้จะทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำดิบ น้ำบาดาล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีสารละลาย แร่ธาตุและสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่น้อย

2.ทำให้ตกตะกอน

สำหรับขั้นตอนที่ 2 ก็คือ จะสูบน้ำดิบเข้ามาที่ถังตกตะกอน และจะมีการฟีดตัวเร่งตกตะกอนเข้าไป จากนั้นตะกอนจะจับตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่จนตกลงสู่ก้นถัง

คลิกอ่านเพิ่มเติม : สารกรองน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง

ทำให้น้ำประปาเกิดการตกตะกอน

3.นำน้ำเข้าสู่ระบบกรอง

ต่อมาน้ำที่ตกตะกอนจะถูกนำมาไว้ที่ถังกรองน้ำอีกใบ ในการทำระบบผลิตน้ำประปาจะมีการกรองน้ำด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น กรองด้วยทราย กรวด เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพสะอาดมากยิ่งขึ้น

4.ฆ่าเชื้อโรค

ในขั้นตอนต่อมาทำการฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำด้วยการใส่คลอรีน ทำให้น้ำมีความสะอาดและมีคุณภาพ เหมาะสำหรับการเก็บใส่ถังน้ำใส เพื่อเตรียมทำการสูบจ่ายให้กับคนในชุมชนใช้งาน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ในขั้นตอนการผลิตน้ำประปา การใส่คลอรีนในน้ำเพื่อจุดประสงค์อะไร ?

6.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เมื่อทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ หลังจากนั้นก็รอปล่อยน้ำจากถังเก็บน้ำสูง เช่น ถังแชมเปญ เพื่อเพิ่มแรงดันในการจ่ายน้ำให้ได้ไกลและแรงมากขึ้น

การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา ให้ได้มาตรฐานต้องทำอย่างไร

การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา ให้ได้มาตรฐานต้องทำอย่างไร

ในการออกแบบระบบผลิตน้ำประปานั้น เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งควรจะทำการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำก่อนเริ่มทำ รวมถึงให้คนช่วยคำนวณและออกแบบระบบผลิตน้ำประปาให้ ก็จะช่วยทำให้การออกแบบระบบผลิตน้ำประปามีมาตรฐานมากขึ้น สามารถปรับสภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำระบบผลิตน้ำประปา ราคาเท่าไหร่

ราคาการทำระบบผลิตน้ำประปา เชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายคนอยากทราบกันไม่น้อย โดยราคาของการเริ่มต้นทำระบบผลิตน้ำประปานั้น จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระบบกรองน้ำที่ต้องการ ปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำ ทำให้มีราคาที่แตกต่างกันออกไป แต่หากคุณสนใจทำระบบผลิตน้ำประปาก็ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวิเคราะห์ราคาในการทำระบบผลิตน้ำประปา

สุดท้ายก็จะเห็นได้ว่าการทำระบบผลิตน้ำประปา เป็นหนึ่งในวิธีการปรับสภาพน้ำให้ดีมากขึ้น จนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย และสำหรับใครที่อยากจะทำระบบผลิตน้ำประปาก็อย่าลืมพิจารณาเลือกทำกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อ เพื่อระบบผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

หากไม่แน่ใจว่าในพื้นที่ของคุณควรทำระบบผลิตน้ำประปาแบบไหนดี คุณสามารถปรึกษาวิศวกรระบบน้ำ Mittwater ได้โดยตรง เราพร้อมให้คำแนะนำที่ดีที่สุดเสมอ

คลิกประเมินราคาโดยวิศวกร

ปรึกษาฟรีเกี่ยวกับการทำระบบน้ำทุกรูปแบบ ให้คำแนะนำโดยวิศวกรระบบน้ำโดยตรง


ติดต่อ Mittwater ได้ที่นี่
โทร : 095-909-5097 (คุณอดิศักดิ์), 091-468-9444 (คุณเค้ก)
Line : @mitrwater
ติดต่อช่องทางอื่นๆ : www.mittwater.com/contact