ระบบผลิตน้ำประปา

ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) เป็นการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น น้ำผิวดิน น้ำบาดาล บ่อน้ำที่ขุดเจาะ ฯลฯ เพื่อนำน้ำเหล่านี้มาเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาสำหรับใช้เพิ่มเติม เพราะบางครั้งในพื้นที่นั้น ๆ มีปริมาณน้ำประปาอาจจะไม่เพียงพอ ทำให้ตรงนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาทำระบบผลิตน้ำประปาร่วมด้วย ซึ่งขั้นตอนการทำระบบผลิตน้ำประปาก็มีหลากหลายส่วน โดยทาง Mittwater จะอธิบายเพิ่มเติมในบทความนี้

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

ในบทความนี้ Mittwater จะพาท่านไปดู ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา กันค่ะ ทำน้ำประปาอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยจะสรุปขั้นตอนการผลิตน้ำประปาเป็นแบบง่าย ๆ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพกันมากขึ้น เพราะระบบน้ำประปาถือว่าเป็นระบบน้ำที่มีความสำคัญมาก ๆ แต่ในบางทีก็ต้องยอมรับเลยว่ามีระบบผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สิ่งที่สามารถทำได้ คือ การมองหาแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างแหล่งน้ำดิบ หรือน้ำบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำที่เอาไว้ใช้ทดแทนภายในหมู่บ้าน

แต่การนำเอาระบบน้ำเหล่านั้นมาใช้งานเลยทันที คงไม่เป็นความคิดที่ดีสักเท่าไหร่ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าระบบน้ำเหล่านั้นมีสิ่งเจือปน สารปนเปื้อนอะไรมาบ้าง จึงจำเป็นจะต้องมีการบำบัดคุณภาพของระบบน้ำเหล่านั้นเสียก่อน ก่อนที่จะระบบน้ำเหล่านั้นไปใช้อุปโภค บริโภคต่อไป เราลองไปดูการสรุปขั้นตอนผลิตน้ำประปากันเลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=DOIRRDA0SVk

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน

สำหรับ ขั้นตอนการทำน้ำประปา ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน แบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน คือ

1.จัดหาบ่อพักน้ำก่อนการทำน้ำประปา

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ขั้นแรก คือ การหาแหล่งพักน้ำต่าง ๆ ส่วนมากแล้วจะนิยมขุดเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อพักน้ำก่อนที่จะเริ่มทำ ระบบผลิตน้ำประปา สาเหตุที่ต้องจัดหาบ่อพักน้ำเสียก่อน ก็เพื่อที่จะได้ทำการตรวจสอบ ตรวจเช็ค คุณภาพของแหล่งน้ำ (แหล่งน้ำที่จะนำมาผลิตน้ำประปา) ว่ามีสภาพน้ำเป็นอย่างไรบ้าง

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ข้อดีของการผลิตน้ำประปา ก่อนนำไปใช้อุปโภค-บริโภค มีอะไรบ้าง

2.ปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำก่อนผลิตน้ำประปา

หลังจากที่ตรวจเช็คคุณภาพของแหล่งน้ำที่จะนำมาผลิตน้ำประปาแล้ว สิ่งที่พบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ มีเศษตะกอนเจือปนอยู่เป็นจำนวนมาก ขั้นตอนนี้จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำด้วยการใส่สารส้ม รวมถึงสารปูนขาว เพื่อทำให้น้ำนั้นเกิดการตกตะกอน ก่อนที่น้ำเหล่านั้นจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนที่ได้เตรียมเอาไว้นั่นเอง

3.เพิ่มสารเร่งตกตะกอนในระบบน้ำ

เมื่อน้ำเข้าสู่ถังตกตะกอนที่ได้เตรียมไว้ ก็จะมีการเพิ่มสารเร่งตกตะกอนเข้าไปเพิ่ม เพื่อทำให้ง่ายต่อการตกตะกอน โดยน้ำที่ได้รับสารตกตะกอนเข้าไป จะทำให้เศษตะกอนเหล่านั้นเกิดการจับตัว รวมตัวกันจนเกิดก้อนตะกอนที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ สุดท้ายก้อนตะกอนใหญ่เหล่านั้นก็จะตกลงสู่ก้นถัง ซึ่งจะทำให้น้ำส่วนบนนั้นมีความใส สะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทำระบบน้ำประปา รูปแบบต่างๆ แบบครบวงจร

ปรับสภาพน้ำประปาให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำประปาแบบไหนก็ทำได้ คลิกขอรับคำปรึกษากับเราได้ที่นี่ 👇🏻

4.กรองน้ำประปาที่ผ่านการตกตะกอน

หลังจากน้ำในถังตกตะกอนนั้นใสขึ้น น้ำเหล่านั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังถังกรองน้ำประปา เพื่อเริ่มต้นกรองน้ำประปาอีกที โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการกรองแบบที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เพราะจะช่วยกรองเอาสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กมาก ๆ จนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ซึ่งจะผ่านการกรองด้วยชั้นหินกรอง ชั้นทราย และกรวดชนิดพิเศษ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ระบบกรองน้ำประปา หมู่บ้าน ผิวดิน คืออะไร มีขั้นตอนการกรองน้ำอย่างไรบ้าง

5.ปรับคุณภาพของน้ำประปา

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาในข้อนี้จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปา โดยการใส่คลอรีนในอัตราที่เหมาะสม เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย สารเจือปนอื่น ๆ ซึ่ง ขั้นตอนผลิตน้ำประปา ในขั้นตอนนี้ จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำโดยเฉพาะมาคอยดูแลควบคุม เพื่อไม่ให้ใส่สารคลอรีนในอัตราที่มาก หรือน้อยเกินไป

6.หมั่นควบคุมคุณภาพระบบน้ำประปา

ก่อนที่จะนำน้ำประปาไปสูบจ่ายเพื่อใช้อุปโภค หรือบริโภค แน่นอนเลยว่าต้องมีการกักเก็บน้ำเอาไว้ ซึ่งในระหว่างที่กักเก็บน้ำประปาเพื่อรอไปสูบจ่าย ก็จำเป็นจะต้องหมั่นตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาในนั้นเสมอ เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าน้ำประปานั้นจะปลอดภัย 100% เมื่อนำไปใช้บริโภค หรืออุปโภค

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการผลิตน้ำประปาแล้ว ส่วนมากก็จะนิยมเก็บน้ำที่หอถังน้ำ เพื่อรอการสูบจ่ายต่อไป ซึ่งถังเก็บน้ำที่นิยมใช้กัน คือ ถังแชมเปญ เพราะเป็นถังเก็บน้ำที่สามารถเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เยอะ จ่ายน้ำได้ในระยะไกล แถมยังช่วยลดต้นทุนทางด้านค่าไฟได้ในระยะยาว เนื่องจากถังแชมเปญสูบจ่ายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ไม่ต้องใช้ระบบมอเตอร์ในการจ่ายน้ำแบบปั๊มน้ำทั่วไป จึงช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้เป็นอย่างดี คนจึงนิยมเลือกถังเก็บน้ำประเภทนี้กันค่ะ

ในการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาต่าง ๆ เช่น ระบบน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล ฯลฯ จำเป็นมาก ๆ ที่จะต้องมีทีมงานระดับมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำโดยเฉพาะมาคอยดูแล ควบคุม ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการใช้งาน 100%

หากท่านได้ต้องการขอรับคำปรึกษาเรื่องการติดตั้งระบบน้ำประปาแบบต่าง ๆ หรือผลิตถังกรองน้ำแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ก็ขอให้นึกถึง Mittwater นะคะ รับรองว่าปรึกษาฟรี ! ไม่คิดเงิน มีความจริงใจให้ล้วน ๆ ช่วยเหลือท่านได้ 100% แน่นอนคร้าาาาา

ทำระบบน้ำประปา รูปแบบต่างๆ แบบครบวงจร

ปรับสภาพน้ำประปาให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำประปาแบบไหนก็ทำได้ คลิกขอรับคำปรึกษากับเราได้ที่นี่ 👇🏻

————————
ติดต่อ Mittwater ได้ที่นี่
โทร : 095-909-5097 (คุณอดิศักดิ์)
Line : @mitrwater
ติดต่อช่องทางอื่นๆ : www.mittwater.com/contact