ระบบน้ำประปา

การทำระบบน้ำประปาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลายแบบด้วยกัน เช่น ระบบน้ำประปาในหมู่บ้าน ระบบน้ำประปาบาดาล และน้ำประปาผิวดิน ในการผลิตน้ำประปาไว้ใช้พื้นที่ต่าง ๆ จะเป็นการนำน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่มาใช้ เพื่อนำน้ำเหล่านั้นมาเข้าสู่กระบวนการปรับสภาพน้ำ กรองน้ำประปา เพื่อให้สามารถใช้อุปโภค-บริโภคได้อย่างปลอดภัย

ระบบน้ำประปา คืออะไร ?

ระบบน้ำประปา คือ การรสูบ ขุดเจาะ น้ำจากแหล่งธรรมชาติ เช่น น้ำผิวดิน น้ำดิบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือการกรอง เนื่องจากน้ำที่มีการขุดเจาะ หรือสูบขึ้นมานั้นเป็นน้ำที่มาจากแหล่งธรรมชาติ ทำให้อาจมีแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และเป็นการกรองเอาเชื้อโรค สิ่งสกปรกที่ผสมเจือปนอยู่ในน้ำออก เพื่อให้ได้ประปาที่สะอาดพอที่จะสามารถอุปโภค บริโภค ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าน้ำที่ใช้ดื่มนั้นจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนั่นเอง

ระบบประปา มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

สำหรับระบบน้ำประปาภายในบ้านจะแบ่งออกเป็น3 ประเภท คือ

1.ระบบน้ำประปาแบบจ่ายน้ำขึ้น

ระบบจ่ายน้ำขึ้น เป็นระบบการจ่ายน้ำที่นิยมใช้ภายในบ้าน ตึก หรืออาคาร ที่มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น โดยจะทำการจ่ายน้ำตรงจากน้ำประปาหรือจ่ายผ่านปั๊มน้ำเป็นหลัก เนื่องจากการจ่ายน้ำตรงจากน้ำประปาจะมีแรงจ่ายน้ำที่น้อย เพราะเกิดการต่อท่อหลักเข้ากับท่อในบ้าน ทำให้เมื่อเราเปิดน้ำพร้อมกันหลายจุดในบางจุดน้ำอาจจะไม่ไหล เนื่องจากมีแรงดันไม่พอ ปัจจุบันหลายๆ บ้านจึงหัดมาใช้การจ่ายผ่านปั๊มกันมากกว่า เนื่องจากมีแรงดันที่มากกว่าทำให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ถึงทุกจุด

2.ระบบน้ำประปาแบบจ่ายน้ำลง

ระบบจ่ายน้ำลง เป็นระบบจ่ายน้ำที่ทำงานโดยการสูบน้ำจากท่อหลักขึ้นไปยังถังเก็บน้ำบนอาคาร เหมาะกับ ตึก อาคาร ที่มีความสูงมากกว่า 3 ชั้น ความแรงของน้ำจะแรงขึ้น เมื่ออาคารมีความสูงมาก แต่ข้อเสียของระน้ำแบบนี้ คือ เมื่อตึก อาคารมีความสูงมากกว่า 12 ชั้น หรือมากกว่า 56 เมตร ระบบน้ำก็อาจจะล่มได้ เนื่องจากท่อแตกเพราะรับแรงดันของน้ำไม่ไหว วิธีการแก้ไข คือ การติดตั้งวาล์วน้ำต่างๆ เพื่อลดความดันของท่อต่างชั้นต่างๆ

3.ระบบน้ำประปาแบบผสม

ระบบน้ำแบบผสม คือ ระบบจ่ายน้ำประปาที่มีการจ่ายน้ำแบบระบบจ่ายน้ำขึ้นและระบบน้ำลง โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้การจ่ายน้ำด้วยระบบใดก็ได้ ระบบน้ำประปาแบบผสมนั้นสามารถสูบน้ำจากชั้นล่างขึ้นมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำบนหลังคาอาคารได้ เมื่อเกิดเหตุน้ำไม่ไหล ผู้ที่อาศัยเพียงแค่เปิดวาล์วจากถังเก็บน้ำบนอาคารเท่านั้น อาคารก็จะสามารถมีน้ำใช้ในกรณีฉุกเฉินแบบนี้นั้นเอง

คลิกอ่านเพิ่มเติม : การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา แบบต่าง ๆ มีขั้นตอนการออกแบบอย่างไรบ้าง ?

การทำระบบน้ำประปาในปัจจุบัน มีกี่ระบบ

1.ระบบน้ำประปาบาดาล

การทำระบบน้ำประปาด้วยระบบประปาบาดาลนั้น คือ การสูบดึงน้ำบาดาลหรือน้ำจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ภายในหมู่บ้าน โดยผ่านเครื่องกรองน้ำบาดาลก่อนที่จะส่งไปใช้ในชุมชน เพื่อกรองสิ่งสกปรก เชื้อโรค และแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดี่สามารถใช้ได้ทั้งอุปโภค บริโภค

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ระบบประปาบาดาล คืออะไร มีกี่ขนาด ใช้บริการติดตั้งระบบน้ำประปาบาดาล ที่ไหนดี

ออกแบบระบบผลิตน้ำประปา

2.ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เป็นการผลิตน้ำประปาที่สร้างขึ้นมาทดแทนระบบประปา ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง และน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาตินั้น จะนำเข้าเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้น้ำเกิดความสะอาดก่อนส่งน้ำไปใช้ชาวบ้านใช้

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

3.ระบบน้ำประปาผิวดิน

ระบบน้ำประปาผิวดิน คือ การนำแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่อยู่บริเวณผิวดิน หรือที่เรียกกันว่า ‘ น้ำผิวดิน ’ มาใช้ทำระบบน้ำประปาผิวดิน เพื่อส่งไปให้คนในชุมชมได้ใช้ในการอุปโภค บริโภค แต่ก่อนที่จะมีการส่งน้ำไปให้คนภายในหมู่บ้านใช้นั้น น้ำจะต้องผ่านการกรองระบบน้ำประปาเอาสิ่งสกปรก รวมถึงแร่ธาตุที่อาจจะเป็นอัตรายต่อร่างกายออกก่อน โดยผ่านเครื่องกรองที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนในชุมชมสามารถใช้น้ำได้อย่างสบายใจ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ระบบประปาผิวดิน คืออะไร มีข้อดีในการติดตั้งอย่างไรบ้าง ?

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

4.ระบบน้ำประปาภายในบ้าน

ระบบน้ำประปาภายในบ้านนั้นจะมีย่อยอีก 3 ระบบด้วยกัน คือ

  • ระบบการจ่ายน้ำขึ้นหรือการจ่ายน้ำด้วยความดัน
  • ระบบการจ่ายน้ำลงหรือการจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง
  • ระบบการจ่ายน้ำแบบผสมที่มีการติดตั้งผสมระหว่างระบบการจ่ายน้ำขึ้นและระบบการจ่ายน้ำลง

เมื่อภายในบ้านหรืออาคารใช้ระบบน้ำประปาภายในบ้าน สิ่งที่ควรทำคือการติดตั้งถังเก็บน้ำ เพราะในบางครั้งที่น้ำไม่ไหลเราจะได้สามารถเปิดวาล์วที่ถังเก็บน้ำที่อยูชั้นบนเพื่อที่จะได้มีน้ำใช้

จะเห็นได้ว่าการทำระบบน้ำประปานั้นก็แบ่งออกเป็นหลายประเภท การเลือกใช้ระบบน้ำประปาแต่ละประเภทให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะมีการทำระบบน้ำประปา หากเรานั้นติดตั้งทำระบบน้ำประปาที่ไม่เหมาะสม ก็จะสามารถมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน เช่น เราติดตั้งปั๊มน้ำหรือใช้ระบบการจ่ายน้ำแบบขึ้นในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 10 ชั้น ปัญหาที่จะตามนั้นก็คือ น้ำไม่สามารถส่งไปถึงชั้นบนได้ เห็นไหมล่ะคะ ว่าการเลือกทำระบบน้ำประปารวมถึงการติดตั้งระบบการจ่ายน้ำประปานั้นสำคัญมากจริงๆ

ระบบน้ำประปาส่วนหนึ่งที่ลูกค้าไว้ใจให้เราดูแล

Mitrwater ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งระบบน้ำประปาแบบต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน, ระบบน้ำประปาบาดาล, ออกแบบระบบผลิตน้ำประปา, ระบบการผลิตน้ำประปาผิวดิน ฯลฯ

ติดตั้งระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน
ติดตั้งระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน
ทำระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
ทำระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
ระบบน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำ
ระบบน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำ
ออกแบบ ทำระบบน้ำประปา แบบครบครัน
ออกแบบ ทำระบบน้ำประปา แบบครบครัน

หากท่านที่กำลังอ่านบทความนี้ แล้วกำลังมองหาผู้ให้บริการติดตั้งทำระบบน้ำประปาทั้งภายในบ้าน ตึก อาคาร รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก็สามารถแวะมาพูดคุยขอคำปรึกษากับทีมงาน Mittwater ได้เลยนะคะ เราพร้อมให้คำแนะนำที่ดีและเหมาะสมที่สุดเสมอ

รับออกแบบผลิตระบบน้ำประปา

ทำระบบน้ำประปา รูปแบบต่างๆ แบบครบวงจร

ปรับสภาพน้ำประปาให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำประปาแบบไหนก็ทำได้ คลิกขอรับคำปรึกษากับเราได้ที่นี่

————————
ติดต่อ Mittwater ได้ที่นี่
โทร : 095-909-5097 (คุณอดิศักดิ์)
Line : @mitrwater
ติดต่อช่องทางอื่นๆ : www.mittwater.com/contact