สรุปมาแล้ว 7 คุณสมบัติของน้ำบาดาล ที่คิดว่ามีความสำคัญมาก ๆ สำหรับชีวิตมนุษย์

คุณสมบัติของน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง ที่สำคัญกับการดำรงชีวิต

คุณสมบัติของน้ำบาดาล

เมื่อพูดถึงน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ใต้ดิน หรือสะสมอยู่ภายในช่องว่างของรอยแตกชั้นหินและชั้นดินตะกอน ลึกลงไปใต้พื้นดิน หลาย ๆ คนก็คงนึกถึง “น้ำบาดาล” ที่ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลกันเป็นจำนวนมาก ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยว คุณภาพของน้ำบาดาลเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะการใช้สอยในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันน้ำบาดาลก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปด้วย แล้วทุกคนรู้หรือไม่ว่า น้ำบาดาลมีคุณสมบัติอย่างไร

 ในบทความนี้ Mittwater จะพาทุกท่านไปดู คุณสมบัติของน้ำบาดาล ที่ทางเราคิดว่ามีความสำคัญ และจำเป็นมาก ๆ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับมนุษย์กันค่ะ

คุณสมบัติของน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของน้ำบาดาลข้อที่ 1

น้ำบาดาล มีคุณสมบัติเป็นน้ำที่อยู่ใต้ชั้นผิวดิน อาจสะสมอยู่ตามรอยแตก รอยแยกของชั้นหินและดิน หรือน้ำที่อยู่ในซอกดิน หิน ทราย รวมถึงในกรณีที่มีโพรงอากาศเกิดขึ้นใต้ชั้นดิน การเย็นตัวของหิน อาจเป็นโพรงที่น้ำบาดาลละสมตัวอยู่ก็เป็นได้

คุณสมบัติของน้ำบาดาลข้อที่ 2

น้ำบาดาลในแต่ละแห่งที่มีการค้นพบ อาจมีแหล่งที่อยู่หรือมีความลึกไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางธรณีวิทยา และสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ เช่น บริเวณที่มีฝนตกมากน้ำบาดาลจะอยู่ตื้น และอาจมีน้ำบาดาลสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ในทางตรงกันข้ามบริเวณที่แห้งแล้ง ฝนไม่ค่อยตก น้ำบาดาลอาจจะอยู่ลึกลงไปมาก รวมถึงมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย

อ่านเพิ่มเติม : 10 ปัญหาที่เจอก่อนการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

คุณสมบัติของน้ำบาดาลข้อที่ 3

น้ำบาดาลมีความสามารถในการซึมผ่านชั้นหิน เนื่องจากน้ำเป็นของเหลวชนิดหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการซึมผ่านชั้นหินนี้ จะมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความพรุนของหินและชนิดของหินนั้น ๆ ด้วย ซึ่งการซึมในแต่ละชั้นหินจะส่งผลให้เกิดการอิ่มตัวของน้ำ เมื่อน้ำอิ่มตัวก็จะแทรกลงไปในชั้นถัดไปทันที

คุณสมบัติของน้ำบาดาลข้อที่ 4

โดยทั่วไปน้ำบาดาล คือ น้ำที่สะอาดปราศจากสารแขวนลอย และเชื้อโรคต่าง ๆ แต่เมื่อมันไหลผ่านหรือแทรกซึมผ่านลงไปในแต่ละชั้นดินและหิน อาจละลายเจือปนเข้ากับแร่ธาตุบางชนิด ส่งผลทำให้น้ำบาดาลด้อยคุณภาพ

คุณสมบัติของน้ำบาดาลข้อที่ 5

น้ำบาดาลที่มีสารปนเปื้อนสูง โดยเฉพาะสารละลายเหล็กจะทำให้ไม่สามารถนำน้ำบาดาลไปอุปโภคหรือบริโภคได้ จึงจำเป็นต้องมีการขุดเจาะขึ้นมาและผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ กรอง หรือกำจัดสารผ่านการทำระบบกรองน้ำบาดาล เมื่อน้ำมีความใสสะอาดมากแล้ว จึงสามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไปได้

คลิกประเมินราคาโดยวิศวกร

ให้บริการทำระบบน้ำ Soft ระบบน้ำ RO ที่ขึ้นชื่อว่ากรองได้ดีและละเอียดที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ คลิกขอรับคำปรึกษากับเราได้ที่นี่

คุณสมบัติของน้ำบาดาลข้อที่ 6

น้ำบาดาล มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าเหมือนกับน้ำชนิดทั่ว ๆ ไป ดังนั้นการหาแหล่งน้ำบาดาล วิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน คือ วิธีการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในชั้นดินหรือชั้นหิน เพื่อวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า จากนั้นจึงนำมาคำนวณหาค่าต้านทานไฟฟ้า ตามสูตร V= IR สำหรับใช้ในการสำรวจน้ำบาดาล โดยการสำรวจด้วยวิธีนี้เรียกว่า Resistivity สามารถใช้สำรวจหรือประมาณการความน่าจะเป็นได้มากหรือมีความแม่นยำถึง 80 %

อ่านเพิ่มเติม : 5 ประโยชน์ของน้ำบาดาล ที่คิดว่าส่งผลดีอย่างมาก ๆ ในชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติของน้ำบาดาลข้อที่ 7

น้ำบาดาลมีแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นมาจากน้ำในอากาศ ซึ่งมีการไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดิน ทั้งนี้อัตราการไหลซึมจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความลาดชันของพื้นที่ในบริเวณนั้น ๆ หากมีความลาดชัดมาก น้ำจะไหลซึมไปบนดินมาก แต่หากมีความลาดชันน้อยน้ำก็ไหลซึมน้อยเช่นเดียวกัน

ทั้งหมดนี้ คือ คุณสมบัติของน้ำบาดาล และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้เหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคน ไม่มากก็น้อย น้ำบาดาลเชื่อว่าหลายคนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่มีการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลทั้งในภาคครัวเรือน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว การนำน้ำบาดาลมาใช้งานช่วยประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากการใช้น้ำประปามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในระยะยาว

แม้ว่าการลงทุนขุดเจาะน้ำบาดาลหรือการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลจะมีต้นทุนสูงในระยะแรกเริ่ม แต่ในระยะยาวแน่นอนว่าย่อมมีความคุ้มค่ามากกว่า อย่างไรก็ตาม ซึ่งการขุดเจาะลงไปในชั้นผิวดิน เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล บางครั้งน้ำบาดาลที่ได้มา อาจมีการปนเปื้อนของแร่ธาตุบางชนิด หรือสารเคมี ที่ส่งผลเสียต่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้น ควรมีการบำบัดน้ำด้วยการทำระบบกรองน้ำบาดาลเพื่อให้ได้น้ำบาดาลที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำระบบกรองน้ำบาดาล หรือต้องการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลเพื่อบำบัดน้ำบาดาลให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ก็สามารถติดต่อสอบถามทีมงาน Mittwater ได้เลยนะคะ เราพร้อมให้คำแนะนำฟรี ! โดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำระบบกรองน้ำบาดาลโดยตรงค่ะ

คลิกประเมินราคาโดยวิศวกร

ให้บริการทำระบบน้ำ Soft ระบบน้ำ RO ที่ขึ้นชื่อว่ากรองได้ดีและละเอียดที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ คลิกขอรับคำปรึกษากับเราได้ที่นี่

————————
ติดต่อ Mittwater ได้ที่นี่
โทร : 095-909-5097 (คุณอดิศักดิ์), 091-468-9444 (คุณเค้ก)
Line : @mitrwater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *