091-747-1444 mitwater.md@gmail.com
แนะนำวิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อย ภายในบ้าน และสำหรับภายในโรงงาน ชุมชน ที่คิดว่าได้ผลจริง 100%

แนะนำวิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อย ภายในบ้าน และสำหรับภายในโรงงาน ชุมชน ที่คิดว่าได้ผลจริง 100%

วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อย ปัญหาน้ำกร่อย เป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนเจอค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับชายทะเล การใช้น้ำกร่อยเพื่อการอุปโภคและบริโภคแน่นอนเลยว่าอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวได้ ฉะนั้นแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องหา วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อย...
ระบบน้ำ RO (Reverse Osmosis) คืออะไร เรื่องที่ต้องรู้ก่อนการติดตั้งระบบน้ำอุตสาหกรรม

ระบบน้ำ RO (Reverse Osmosis) คืออะไร เรื่องที่ต้องรู้ก่อนการติดตั้งระบบน้ำอุตสาหกรรม

ระบบน้ำ RO (Reverse Osmosis) คืออะไร ทุกวันนี้เราคงได้ยินเรื่องของระบบน้ำ RO กันมากขึ้น โดยเฉพาะใครที่ซื้อเครื่องกรองน้ำ RO เพื่อเอาไว้ใช้กรองน้ำภายในครัวเรือนก็จะเคยได้ยินคำนี้อย่างแน่นอน ระบบน้ำ RO ไม่ได้มีไว้สำหรับการกรองน้ำเพื่อใช้ภายในบ้านเท่านั้น...
LINE-LOGO TEL-LOGO