10 ปัญหาที่เจอก่อนการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

10 ปัญหาที่เจอก่อนการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

ปัญหาก่อนการติดตั้งระบบน้ำบาดาล น้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งในสมัยนี้ต้องยอมรับเลยว่าในบางพื้นที่มักจะนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภค บริโภคกันมากขึ้น ในความเป็นจริงแล้วแหล่งน้ำบาดาลนั้นยังไม่สามารถนำไปใช้ได้เลยทันที ! จำเป็นที่จะต้องมีการบำบัดน้ำบาดาล...
LINE-LOGO TEL-LOGO